You are here
Home > Regelement

Regelement KOGC

Het belangrijkste doel van de KOGC is dat we gezamenlijk onze game-ervaring naar een ongekend hoogtepunt gaan brengen. Dit doen we samen en willen we ook dat dit voor ieder lid een aangename beleving wordt. Vandaar hebben we dit reglement opgesteld zodat we duidelijkheid creëren wat er van een lid wordt verwacht om de missie, maar ook de visie positief te kunnen uitvoeren.

Het KOGC reglement staat in directe verbintenis met de Disclaimer op www.kogc.nl en dient zorgvuldig te worden uitgevoerd om toezicht te behouden op de algemene orde van de KOGC en het juist tot stand brengen van acties in de algemene zin. Bij overtreding aan deze richtlijnen kan het vervolg oplopen tot hetgeen wat de Nederlandse wet en regelgeving betreft deze community toelaat en kan oplopen tot uitzetting van de KOGC.

Inhoudsopgave
1. Algemeen gedrag
2. Toelating KOGC
3. Verwachtingen KOGC-Members
4. Evenementen
5. Opzegging
6. Absentie/Afwezigheid
7. Overtreding reglement

1. Algemeen gedrag
1.1 Iedereen heeft recht tot vrijheid van meningsuiting.
1.2 Reglement 1.1 dient zorgvuldig en respectvol te worden uitgevoerd.
1.3 Heb respect voor elkaar en laat iedereen in zijn waarde.
1.4 Racisme is niet toegestaan.
1.5 Het woord “kanker” dient niet als versterkwoord te worden toegepast.
1.6 Iedereen is gelijk betreft de onderlinge communicatie tussen leden.
1.7 Schelden met ziektes is niet toegestaan.
1.8 Laat elkaar uitpraten.
1.9 Eventuele overtredingen/problemen dienen direct te worden aangegeven bij de (Co)-Leader.

2. Toelating KOGC
2.1 Minimale leeftijd van 10 jaar.
2.2 Participatie is exclusief bij de KOGC.
2.3 Proces van deelname dient in juiste volgorde te zijn doorlopen.
2.4 Je heb beschikking over een headset.
2.5 Je beheerst de Nederlandse taal zorgvuldig zowel sprekend als schriftelijk.
2.6 Deelname dient goedkeuring te krijgen van de (Co)-Leader.

3. Verwachtingen KOGC-Members
3.1 Gemiddeld 2x per week online.
3.2 Indien je gezamenlijk games, join je de desbetreffende KOGC-channels.
3.3 Schelden, vloeken of andere vuiltaal is niet toegestaan.
3.4 Communicatie vanuit de Leader/Co-Leader dient te worden beantwoord.
3.5 Reglement 1. Algemeen gedrag, dient zorgvuldig te worden uitgevoerd.
3.6 Je hebt een positieve houding.

4. Evenementen
4.1 Deelname aan evenementen is niet verplicht
4.2 Organiseren van een evenement mag uitsluitend na goedkeuring van de (Co)- Leader.
4.3 Evenementen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang bekend te worden gemaakt op www.kogc.nl.
4.4 Na toezegging kan je 24 uur van te voren nog afmelden.
4.5 Een kwartier voor aanvang ben je online en in de party.
4.6 Heb je toegezegd maar niet aanwezig. Dan ben je in overtreding van het reglement. (Zie artikel 8. Overtreding reglement)
4.7 Na afloop evenement zal de uitkomst gepubliceerd worden op www.kogc.nl.

5. Opzegging
5.1 Opzegging is ten alle tijden mogelijk.
5.2 Reden van opzegging is niet vereist.
5.3 Opzeggen dient te worden aangegeven bij de Leader/Co-Leader.
5.4 24 uur na opzegging zal de opzegging bekend worden gemaakt via www.kogc.nl.
5.5 Opzegging kan worden uitgevoerd met terugwerkende kracht.

6. Absentie/afwezigheid
6.1 Een inactieve status van drie weken wordt als langdurige afwezigheid beschouwd.
6.2 Een langdurige afwezigheid dient vooraf te worden gemeld bij de Leader/Co-Leader.
6.3 Na een onaangekondigde afwezigheid van 14 dagen zal de persoon in kwestie een bericht ontvangen van de Leader/Co-Leader waar op moet worden gereageerd.
6.4 Een afwezigheid van minder dan zeven dagen hoeft niet te worden aangekondigd.
6.5 Afmelden voor een evenement moet 24 uur voor aanvang worden ingediend.(zie art:4.4 Evenementen)
6.6 De Community op de hoogte houden van je aan/afwezigheid wordt erg gewaardeerd.

7. Overtreding Reglement
7.1 De Leader/Co-Leader van de KOGC mag ten alle tijden een vervolgactie uitvoeren wanneer er niet aan het reglement wordt voldaan.
7.2 Bij overtreding van het reglement resulteerde dit in een officiële waarschuwing.
7.3 Na drie officiële waarschuwingen zal er uit overleg met de Leader en Co-Leader een vervolgactie worden vastgesteld.
7.4 Een incorrecte afmelding voor een evenement resulteert in een officiële waarschuwing en een ban voor het volgende evenement.

Top