Nieuwe STAFF ranks !

Staff Ranks overzicht

De spelers op onze servers zijn ingedeeld in verschillende groepen. Hieronder staat uitgelegd welke groepen er zijn, wat de bijbehorende kleur is en voor wie het is bedoeld, in volgorde van mogelijkheden.

Ingangsdatum: 27 maart 2017

Beunhaas Wanneer een lid de regels heeft overtreden en niet is gebanned, wordt deze in deze groep geplaatst. Een beunhaas heeft geen bouwrechten en kan geen kistinhoud bekijken. Ook zijn mogelijkheden om snel te reizen (zoals ‘warps’) ontnomen.
Speler
(Witte kleur)

Deze groep is bedoelt voor mensen die een kijkje komen nemen op de server. Gasten hebben geen rechten om blokken te plaatsen/minen en kan ook geen kistinhoud bekijken. Dit is de standaardgroep wanneer je voor het eerst de server binnenkomt.
Apprentice Spelers die deze kleur dragen zijn gasten (zie hierboven). Het verschil met ‘normale’ gasten is dat deze personen zich hebben geabonneerd op ons KOGC YouTube Kanaal en kunnen bouwen in een speciaal voor hun bedoelde wereld.
Builder Spelers welke door een bestaand lid zijn goedgekeurd om te mogen bouwen, worden builders genoemd. Dit is veruit de grootste groep. Builders hebben bouwrechten en kunnen gebruik maken van ‘Gamemode 1’.
VIPJE Spelers die een donatie doen voor de serverkosten, worden in rank verhoogd naar ‘VIPJE’. Hiermee wordt duidelijk voor andere gebruikers dat deze spelers de server financieel hebben ondersteund. Een VIPJE heeft /fly optie en recht op /trail plus wat extra mogelijkheden. Zo kan een VIPJE bijvoorbeeld direct naar Huis toe teleporteren via het “/Home”-commando en heeft een VIPJE toegang tot een extra survivalwereld.
Game Operator De Game Operator (GO) is het eerste aanspreekpunt voor de speler. De GO houdt zich voornamelijk bezig met het bestrijden van cheats en het ondersteunen van gebruikers bij het controleren van griefs, het aanmaken van o.a. plots. Ook houdt de GO zich bezig met de sfeer in de server-chat en conflictbeheersing. Tot slot is de GO de persoon die nieuwe gebruikers wegwijs maakt in het spel en vragen hierover beantwoordt.
Super Game Operator De Super Game Operator (SGO) heeft dezelfde taken als een GO, met als aanvulling het kunnen bewerken van de wereld met behulp van de tool WorldEdit. Hiermee kunnen SGO’s o.a. gebouwen van gebruikers verplaatsen. Samen met de GO’s zijn SGO’s verantwoordelijk voor alle ingame aspecten van het spel.
Server Administrator De Server Administrator (SA) is verantwoordelijk voor het technische aspect van de server. Hieronder valt het beschikbaar houden van de Minecraft server, maar ook het onderhoud van de website, het beheren van backups en beveiligings-aspecten. Ingame voert de SA ook technische taken uit. Met name┬áhebben SA’s contact met GO’s en SGO’s om technische problemen die ingame spelen op te lossen.
Community Manager De Community Manager (CM) houdt zich bezig met het aansturen van het gehele admin-team en is verantwoordelijk voor de communicatie richting de spelers. Daarnaast zet de CM (samen met de rest van het team) het beleid en de visie (voor continuïteit en servergroei) uit van KOGC.

Geef een reactie