KOGC Wetboek 4: Algemene Wetten

Boek 4. Algemene Wetten

Artikel 1
Het is niet toegestaan om je te bevinden op het grond van een ander als dit is aangegeven met een bordje dat verwijst naar “Artikel 1 van Boek 4 Wetboek KOGC”. Als dit word geschonden zal er een toepasselijke straf bedacht worden door de politie of de rechter.

Artikel 2
Het is niet toegestaan om je te bevinden op de daken van welk gebouw dan ook in YouTopia.

Artikel 3
Het is ten strengste verboden om iemand te bedreigen / af te persen / het leven te nemen.

Artikel 4
Het is ten strengste verboden om voorwerpen mee te nemen die niet jou eigendom zijn.

Artikel 5
Het is niet toegestaan om een wapen in bezit te hebben zonder een wapenvergunning. Bij overtreding word dit wapen afgenomen en volgt er een straf.

Artikel 6
Het is niet toegestaan om drugs bij je te hebben of er in te handelen. De politie bepaald of een goed onder drugs valt of niet.

Artikel 7
Een inwoner mag maximaal 2 plots beheren, tenzij de wet dit tegenspreekt.
Het is toegestaan om meerdere plots te beheren als de Gemeente hiervoor een vergunning verstrekt. Als je eigenaar bent van 2 plots die naast elkaar of tegenover elkaar staan. Geld dit als 1 plot.

Artikel 8
In belang van de openbare orde is het niet toegestaan om ongewenst spullen te handelen op straat. Stel iemand vraagt voor een product en je hebt het toevallig bij je, word deze wet ontkracht.

Artikel 9
Het vormen van groepen is in YouTopia verboden. Wanneer er klachten binnen komen van
samenzweringen en/of gevaarlijk gedrag kan dit leiden tot een uitzet naar een andere stad.

Artikel 10
Een inwoner mag maximaal 1 voertuig beheren, tenzij hiervoor een vergunning is gegeven.
De politie voertuigen vallen buiten deze wet.

Artikel 11
Alleen de Minister van Justitie mag een wapen vergunning toe eigenen aan een inwoner.

Geef een reactie