KOGC Wetboek 3: Het veroordelingsproces

Boek 3. Het veroordelingsproces

Artikel 1
Een rechtszaak moet aangevraagd worden bij een advocaat of rechter. Hij/zij zal noteren wat er precies is gebeurd en wie er bij betrokken zou zijn. Vervolgens zal de rechter een datum uitkiezen waar de personen in kwestie aanwezig moeten zijn bij de rechtbank. De verdachte is verplicht zich aan een dagvaarding te houden, als dit niet word volbracht heeft de politie het recht om de verdachte aan te houden en tijdelijk in hechtenis te nemen totdat het proces is afgehandeld.

Artikel 2
Wanneer een verdachte niet genoeg kapitaal heeft om een advocaat in te huren, zal de gemeente advocaat hem worden toegewezen.

Artikel 3
Iedere advocaat moet gecertificeerd zijn door een hogere instantie. Is deze advocaat niet gecertificeerd maar wel afkomstig uit die betreffende stad. Mag hij/zij nog steeds zijn cliënt verdedigen, mits dit wordt goedgekeurd door de rechter.
Een advocaat is pas bevoegd om cliënten uit andere steden te helpen wanneer hij een certificaat heeft.

Artikel 4
Een dagvaarding is pas geldig als deze afkomstig is van de op dat moment zittende rechter.

Artikel 5
Getuigen zijn altijd welkom in de rechtszaak als ze van tevoren zijn aangemeld bij de rechter.
De getuigen moeten op het moment van het strafbaar feit op locatie zijn geweest. En er moet bewijs zijn dat ze daar echt waren.

Artikel 6
De toeschouwers zijn verplicht stil te zijn tijdens de rechtszaak. Als een toeschouwer toch het lef heeft om zijn mond open te trekken op het moment dat hij daar geen recht op heeft, zal hij worden verwijderd uit het pand en in dien mogelijk een tijdelijke gevangenisstraf opgediend krijgen. Ook kan de toeschouwer een geldboete krijgen van de 1e categorie.

Artikel 7
De uitspraak van de rechter is de uiteindelijke straf die de verdachte opgelegd krijgt.
Het is toegestaan om als verdachte in hoger beroep te gaan als hij/zij vind dat de rechtszaak niet eerlijk is verlopen. Een andere rechter zal worden aangewezen om de zaak te herzien.
De 2e rechter mag een hoger beroep afslaan als ook hij/zij vind dat het proces goed verlopen is.

Artikel 8
Het is ten strengste verboden om wapens en andere ongewenste middelen mee te nemen in de rechtbank! Word er bij entree ontdekt dat de persoon in kwestie een wapen of iets dergelijks op zak heeft. Heeft de politie het recht deze bewoner aan te houden en in hechtenis te nemen. Verder zal de bewoner een geldboete van de 3e categorie aan de gemeente moeten betalen.

Geef een reactie