KOGC Wetboek 1: Algemene Bepalingen

WETBOEK VAN STRAFRECHT –¬†YOUTOPIA

Dit wetboek is opgesteld door Rechter Gwn_Owner, benoemd tot rechter te 12 Februari. 2017.
Dit wetboek is geldig verklaard door Burgemeester GewoonBrent123 te 6 April. 2017.

Boek 1. Algemene bepalingen

Artikel 1
Niks is strafbaar totdat het wettelijk word bepaald.
Bij verandering van de wet na het tijdstip waarop het feit is begaan, word de verdachte berecht met de gunstigste straffen voor hem/haar.

Artikel 2
Het strafrecht van YouTopia is toepasselijk op ieder die zich in YouTopia aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Geef een reactie