KOGC Wetboek 4: Algemene Wetten

Boek 4. Algemene Wetten Artikel 1 Het is niet toegestaan om je te bevinden op het grond van een ander als dit is aangegeven met een bordje dat verwijst naar “Artikel 1 van Boek 4 Wetboek KOGC”. Als dit word geschonden zal er een toepasselijke straf bedacht worden door de politie of

KOGC Wetboek 3: Het veroordelingsproces

Boek 3. Het veroordelingsproces Artikel 1 Een rechtszaak moet aangevraagd worden bij een advocaat of rechter. Hij/zij zal noteren wat er precies is gebeurd en wie er bij betrokken zou zijn. Vervolgens zal de rechter een datum uitkiezen waar de personen in kwestie aanwezig moeten zijn bij de rechtbank. De verdachte is

KOGC Wetboek 1: Algemene Bepalingen

WETBOEK VAN STRAFRECHT - YOUTOPIA Dit wetboek is opgesteld door Rechter Gwn_Owner, benoemd tot rechter te 12 Februari. 2017. Dit wetboek is geldig verklaard door Burgemeester GewoonBrent123 te 6 April. 2017. Boek 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Niks is strafbaar totdat het wettelijk word bepaald. Bij verandering van de wet na het tijdstip waarop het feit is

KOGC Wetboek 2: Straffen

Boek 2. Straffen Artikel 1 Hoofdstraffen; gevangenisstraf; hechtenis; taakstraf; geldboete / schadevergoeding; bijkomende straffen; ontzetting van bepaalde rechten; in beslag name van voorwerpen; Ingeval van een gevangenisstraf, hechtenis of een taakstraf, kan ook een geldboete ten lasten worden gelegd. De rechter bepaald een toepasselijke straf. Artikel 2 Naar mening van de rechter tijdens een rechtszaak, kan hij ervoor kiezen de verdachte vrij te